Landbouw ontspoort

Landbouw ontspoort

586 380 admin

Nederland is het tweede landbouwexportland ter wereld. Dit blijkt uit cijfers van de World Trade Organisation (WTO). De Verenigde Staten exporteerde met afstand de meeste landbouwgoederen, Nederland volgt op respectabele afstand gevolgd door Duitsland.

Gaan we deze positie behouden?

De wereldwijde voedselsystemen vragen om drastische veranderingen. De landbouwsector zit in een transitie. Hoe verandert deze? Kunnen wij nog langer het voortouw nemen? Kunnen wij een leidende positie claimen? De toekomst moet het leren. Maar ik denk van wel.

Ik verwacht dat wij een voorbeeld kunnen blijven, maar vraag me af of het de mensen die het nu waar maken, dezelfde zijn die het straks waar maken. Want nieuwe landbouw, heet natuur-inclusieve landbouw en de mensen die zich hiermee bezig houden komen vaak niet uit de landbouwsector.

Natuur-inclusieve landbouw adepten vinden een herbezinning op natuur en economie nodig. Ze worden ge√Įnspireerd door ecosystemen waarin een eindeloze kringloop van voedingsstoffen en energie plaatsvindt.

Wij ondersteunen deze ontwikkeling graag door actief de groei van en bekendheid met natuur-inclusieve landbouw te stimuleren en te faciliteren. Dit doen wij door middel van projecten waar kennisdeling centraal staat, waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

In Brabant denken wij dat het heidelandbouwsysteem een belangrijk middel is om deze doelstellingen te realiseren. Het heidelandbouwsysteem is een zelfvoorzienend landbouwsysteem, gebaseerd op de exploitatie van grote oppervlaktes heide, aangevuld met graasgronden in de beekdalen, die de verbouw van voedingsgewassen voor mens en vee mogelijk maakt. Het is de uitdaging samen te zoeken naar een 21e uitvoering van dit eeuwenoude systeem.