Kloosterleven verdwijnt

Kloosterleven verdwijnt

990 566 admin

Lang maakten kloosters integraal deel uit van de samenleving. Door ontkerkelijking verdween het kloosterleven naar de achtergrond. Vandaag de dag dreigen we dit belangrijke erfgoed te verliezen.

Kloosterordes hebben het karakter van ons land en zeker de Provincie Brabant helpen vormen. Volgers van Benedictus, Augustinus en Franciscus hebben tijdenlang een grote bijdrage geleverd aan politiek en economie, wetenschap en geletterdheid, onderwijs en zorg, kunst en cultuur, architectuur en ruimtelijke ordening, landbouw en voeding, ambacht en productie.

De laatste decennia verdwijnen kloosterordes van het toneel. In 1950 waren er nog 550 kloosters en 11.000 kloosterlingen in Brabant. De prognose is dat er over tien jaar slechts tien kloosters en 250 kloosterlingen overblijven.

Daar tegenover zien we dat er een groeiende behoefte is aan bezinning, gezonde voeding, ambachtelijke productie en duurzaam leven. Hierin liggen mooie kansen om de deuren van de kloosters te openen. Letterlijk én figuurlijk. Online én offline.

Daarom voelen we ons geroepen om de krachten van het kloosterverhaal nieuw leven in te blazen. Met de vinger aan de pols van de samenleving willen we graag initiatieven ontplooien waarmee kloosters en kloosterverhalen op nieuwe wijze tot leven komen. Door relevante behoeftes aan te spreken raken we de juiste snaar.

We willen partijen verbinden partijen en de vorming van een kloosternetwerk in Brabant stimuleren. Met dat netwerk willen we ideeën ontwikkelen en middelen om nieuwe markten te vinden. Het kloosterleven bieden we opnieuw een zichtbare plek in de samenleving. Kloostergebouwen kunnen daarbij een waardevolle rol blijven spelen.